RAVİ
Seki İbnu Ebi Hasme

HADİS
Resulullah (sav) ashabına korku namazı kıldırdı. Bu maksadla ashabı arkasında iki saf yaptı. Hemen arkasında bulunan safa birinci rek'ati kıldırdı. Sonra ayağa kalktı ve arkasındakilere bir rek'at namaz kıldırıncaya kadar kıyamda kaldı. Sonra gerideki safta bulunanlar ilerledi, ön safdakiler de geriledi. Bu şekilde ilerleyenlere de bir rek'at namaz kıldırdı, Sonra gerileyenler bir rek'at namaz kılıncaya kadar yerinde oturdu. Sonra da selam verdi.

KAYNAK
Buhari, Megazi 31; Müslim, Müsafirin 309, (841); Muvatta, Salatu'l-Havf 1, (1, 183); Tirmizi, Salat


BİR SES DUYDUM RAVZANDAN


Bir ses duydum ravzandan
Sakın kalkma buradan
Çok yakınım sana ben
Gine bana çağrıyon

Ravzasında gül ağcı
Sensin dertler ilacı
Görmez seni her hacı
Ciğerimi dağlıyon

Pek küçücük yaşında
Aşk var imiş başında
Görün beni düşünde
Gine bana çağrıyon

Pek tez aram bozulur
Her an içim ezilir
Görmeyenler ne bilir
Derler neye ağlıyon

Çok veliler ağladı
Hakka gönül bağladı
Yâ Muhammed Yâ Hâdi
Görsem deyu ağlıyom

Parmakcalık perdedir
Batmaz güneş nerdedir
Mücahid cenan candadır
Adetin mi ağlıyon