RAVİ
Ali

HADİS
Tefekkür edilmeden yapılan kıraatte, (beklenen) hayır yoktur. Fıkıh olmayan ibadette (çok) hayır yoktur. Fakihlerin fakihi, halkı Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen ve Allah'ın mekrinden de emniyete salmayan ve insanları Kur'an'dan başka şeye rağbete sevketmeyen kimsedir." [Rezin tahric etmiştir.]

KAYNAK
Rezin


BÖYLE HALİM PERİŞAN


Biziz gafil bir insan
Mevlâ’m eder bir ihsan
Feda olsun ten ve can
Böyle halim perişan

Uşşaki’de bir gülüm
Aşık oldum bülbülüm
Yıl geçiyor her günüm
Böyle halim perişan

Tarikata girelim
Hakikate erelim
Sahibi irfan olalım
Bizde olak bir insan

Rahi Hakka gidelim
Tedbirimiz edelim
Takdirime ne derim
Bizi etti perişan

Mücahid kardeş diyek Hayy
Devam zikre deme vay
Dil mülkünde doğdu ay
Yinemi halin perişan