RAVİ
Fadale İbnu Ubeyd

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu!"

KAYNAK
Tirmizi, Zühd 35, (2350)


HİÇ TEVHİDE KANIKMAZKİ


Hak severse bir ademi
Kaplar onu Allah kamu
Pir elinden içen demi
Hiç Tevhide kanıkmaz ki

Zikredenler ne hoş olur
Allah diyen bir hoş olur
Derviş feyzi Hû de bulur
Haktan halka yanıkmaz ki

Hak’da sema sedâlanır
Hay’da derviş gıdalanır
Cana kıyan Cemâl görür
Cemâl gören ayıkmaz ki

Bir birine bitişirse
Kayyum kalbe yetişirse
Kahhar ismi okunursa
Fettah’da hiç dırıtmazki

Mücahid Fettah sâfi durak
Dediler ki Cemi vurak
Vahid diyek Cemâl görek
Cemâl gören ayıkmaz ki