RAVİ
Ebu Hüreyre

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ecelini altmış yaşına kadar uzattığı kimselerden Cenab-ı Hakk, her çeşit özür ve bahaneyi kaldırmıştır." (Metin Buhari'den alınmıştır. Tirmizi'nin metni şu şekildedir: "Ümmetimin vasati ömrü 60-70 yıldır. Bunu aşabilenler azınlıkta kalacaklardır." Rezin der ki: "Çoklukla ölümün cereyan ettiği dönem 60-70 yaş arasıdır. Allah, kime ömründe 40'ına kadar mühlet verdi ise, ondan özrü kaldırmıştır.")

KAYNAK
Buhari, Rikak 4; Tirmizi, Da'vat 113, (3545), Zühd 23 (2332); İbnu Mace, Zühd 27, (4236)


KALDIM BİR ZAR İÇİNDE


Ben dostumu ararım
Gece gündüz yanarım
Ölüden diriden sorarım
Kaldım bir zar içinde

Şahid olur yolları
Çok sevimli çölleri
Ruhum olsa bir arı
Bulsam güller içinde

Mâsivadan arınsam
Kalem gibi yarılsam
Her an bana görünsen
Kalsam hayret içinde

Çok ağlasam gülmesem
Ben kendimi bilmesem
Muhammed'i görmesem
Kalırım zar içinde

Masivadan arındım
Yine nefse darıldım
Aşıklara göründüm
Kaldım ben zâr içinde

Çok ağladım gülmedim
Ben kendimi bilmedim
Muhammed'i (SAV) görmedim
Kaldım gümân içinde

Tüylerimiz ters döner
Ortalıkta ses döner
Ay ve güneş hep döner
Dön asuman içinde

Ruhlar tenden fırlasa
Nuru Muhammed parlasa
Ne gam kalır ne gussa
Kalsak nurlar içinde

Görsem seni ne surûr
Nurun olur alâ nur
Kalbimizde et zuhur
Kalak hayret içinde

İraz eder cehalet
Allah etsin hidayet
Eyle bize şefaat
Mahşer günü içinde

Aşık olan arlanır
Arşı âla sallanır
Mücahid gine dillenir
Uşşakiler içinde