RAVİ


HADİS
İmam Malik'e ulaştığına göre: "Hz. Peygamber (sav) üç sefer umre yapmıştır: 1- Hudeybiye senesinde, 2- (Hudeybiye yılını takip eden) kaza senesinde, 3- Ciırrüne senesinde"

KAYNAK
Muvatta, Hacc 5, (1, 342)


ACEP BİR GÜN GÖREMEM Mİ


Terk edemem ezkârımı
Dağıtmadım efkârımı
İki Cihan Sultanımı
Acep bir gün göremem mi

Kul kusurun bilir ise
Hâlik hoşnut olur ise
Ruhum dostun bulur ise
Kıymetini bilemem mi

Harap etti hasreti
Daha zormuş mihneti
Çok tatlıdır sohbeti
Acep bir gün giremem mi

Kalbe düşer aşk ateşi
Çıkarıp ta atılmaz ki
Her gün Hakkı seven aşık
Acep bir gün sevilmez mi

Mücahid sarıl sünnetine
Şefaati var ümmetine
Rûhum girse Cennetine
Acep Cemâl göremem mi