RAVİ
Sahr İbnu Vedda el-Gamidi

HADİS
Resulullah (sav) şöyle dua ederdi: "Allah'ım, ümmetime erkenciliği mübarek kıl." Nitekim, Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bir seriyye veya bir ordu göndereceği zaman, onu günün erken saatinde yola çıkarırdı. (Sahr tüccardı, o da ticarete günün ilk saatinde çıkardı. Böylece zengin oldu ve malı arttı.)

KAYNAK
Ebu Davud, Cihad 85 (2606); Tirmizi, Büyu 6, (1212)


GÖNÜLLÜ SEHBAYA GİDERİM ALLAH


Aşkınla rızânı isterim Allah
Lûtfunla cemâlini dilerim Allah
Koymadım bende namusu arı
Arz eder gönlüm dâim didarı
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Seni zikretmek için geldim cihana
Münkirler diyorlar bize divâne
Eridi vücudum dayandı cana
Fedadır bu canım niderim Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Başladı vücudda bir gizli yanış
Acep nasip olur mu dost ile barış
Hakikat alemini sor karış karış
Makamı mahmuda giderim Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Şu nefsim beni pek kötü etti
Çok şükür Hüsnüya elimden tuttu
Günahkarım amma bin bir umutlu
Yoklukta birlik eyledi Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah

Sayi gayret ile çıktım bu kaşa
Bu hali görenlerin hep aklı şaşa
Layık mıyım Mevlâm bende bu işe
Mücahidi ummana daldırdı Allah
Bugün hakikatde kurdular dârı
Gönüllü sehpaya giderim Allah