RAVİ
Yahya İbnu Said

HADİS
Kasım İbnu Muhammed'in şöyle söylediğini işittim: "İbnu Abbas (ra)'a bir kadın gelip: "Ben oğlumu kurban etmeye nezrettim! (Ne dersin?)" dedi. İbnu Abbas ona: "Oğlunu kesme, yeminine karşı keffarette bulun!" diye cevap verdi. Bu cevap karşısında orada bulunan yaşlı bir zat: "Bu nezirde nasıl keffaret olur?" dedi. İbnu Abbas açıkladı: "Allah Teala hazretleri Kur'an-ı Kerim'de: "Hanımlarına zıhar yapanlarınız bilsin ki, bu sözleriyle hanımları onların anneleri olmuş olmaz. Gerçekten onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar..." (Mücadele 2) buyurmuş, sonra da gördüğün gibi, bu zıharda bulunanlara keffaret takdir etmiştir."

KAYNAK
Muvatta, Nüzur 7, (2, 476)


ŞEYHİM FEHMİ EFENDİM YETİŞ


Mühlet vermem kisbi kâra
Ondan elim ermez yare
Aşık oldum ol didâre
Şeyhim Fehmi efendim yetiş

Duymuyon mu âhu zarım
Emmareler oldu yarim
Sermayeden çok zararım
Şeyhim Hüsnü efendim yetiş

Çevirdi nefsin çerileri
Çoğalıyor gerileri
Varamıyom gel ileri
Şeyhim Zühdü efendim yetiş

Nefsim askeri gönül mülkünü aldı
Nefsim orada tıkandı kaldı
Seyidi Necati imdada geldi
Üstadım Kamber efendim yetiş

Erenler ervahı imdada geldi
Ruhlar esmâ ile feryada geldi
Mücahid Pirânın galyana geldi
Mürşidim Muhammed efendim yetiş