RAVİ
Ebu Musa

HADİS
Resulullah (sav) buyurdular ki: Şu ümmetim rahmete mazhar olmuş bir ümmettir. Ahirette azaba maruz kalmayacaktır. Onun azabı dünyadadır: Fitneler, zelzeleler ve katl."

KAYNAK
Ebu Davud, Fiten, (4277)


BANA CANANIM GEREK


Bu gün yollar karanlık
Görmez gözün dumanlık
Ya şeyh Caferi Sadık
Bana cenanım gerek

Nefsim etme inadı
Hay ’da buldum bu tadı
Ya Cüneyd-i Bağdad-i
Bana cenanım gerek

Tesbih derviş atıdır
Hak Hay Allah adıdır
Gayyum Gahhar tatlıdır
Bana cananım gerek

Mücahid seversen beni
Demiş yazsın divanı
Ben severim o canı
Bana civanım gerek