RAVİ
Ebu Hüreyre

HADİS
Resulullah (sav) efendimiz: "(Arz) o gün Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatır" mealindeki ayeti okudu ve: "Arzın anlatacağı haberleri nelerdir, biliyor musunuz?" diye sordu. Yanındakiler: "Allah ve Resulü bilir!" diye cevap verdiler. Resulullah (sav) açıkladı: "Bu haber, kadın ve erkek her kulun arz üzerinde işlemiş oldukları amellere şahidlik etmesidir. Her kul için arz: "Şu ayda, şu günde, şu şu işlemi yaptı" diyecektir"

KAYNAK
Tirmizi, Kıyamet 8, (2431), Tefsir, Zilzal, (3350)


YANARIM YAR YANARIM.....!


Dostun Cemalin aşinası,neylesin bi çareler,
Arzeder yar visalin,yanarım yar yanarım.

Günde yüzbin kurban,bir takım dildareler,
Ah çeker gönlüm neylesin,yanarım yar yanarım.

İstemem ben bu cihanın,ziyneti ziyasını,
Giriftarım derdi aşka,yanarım yar yanarım.

Vaslıyın bad-ı sebası,cana ettikce niyaz,
Perişan eyledi gönlüm,yanarım yar yanarım.

Can tahammül eylemez,derdine ol didarenin,
Hep ruzi-şen ahi-zar ile,yanarım yar yanarım.

Hicranda yaktı vücudun,neylesin bu Hüsni'ya
Beklerim kapında senin,yanarım yar yanarım.