RAVİ
Ata İbnu Yesar

HADİS
Hz. Muaviye (ra) altın veya gümüşten mamul bir su kabını, ağırlığından daha fazla bir fiyatla satmıştı. Kendisine Ebu'd-Derda (ra): "Ben Hz. Peygamber (sav)'in bu çeşit alış-verişi yasakladığını işittim. Resulullah (sav) bunların satışı misline misil olmalı diye emretti" diye itiraz etti. Hz. Muaviye (ra): "Ben bunda bir beis görmüyorum" diye cevap verdi. Ebu'd-Derda (ra) öfkelendi ve: "Muaviye'yi kınamada bana yardım edecek biri yok mu? Ben ona Hz. Peygamber (sav)'den haber veriyorum, o bana şahsi reyinden söz ediyor. Senin bulunduğun diyarda yaşamak bana haram olsun!" diye söylendi. Ebu'd-Derda bunun üzerine orayı terkederek Hz. Ömer (ra)'in yanına geldi. Durumu olduğu gibi ona anlattı. Hz. Ömer (ra) Hz. Muaviye (ra)'ye bir mektup yazarak bu çeşit satışı (altının altınla satılması), misli misline ve ağırlığına denk olarak yapmasını emretti.

KAYNAK
Muvatta, Büyu 33 (2, 634); Nesai, Büyu 47, (7, 279)


AHİRETİM MAMUR EYLE...!


Görmesem seni yapamıyom,
Seherlerde yatamıyom,
Fena sözler tutamıyom,
Ahiretim mamur eyle.

Dostun kapısı açıldı,
Nur ayan oldu saçıldı,
Canı bedenden geçildi,
Ahiretim mamur eyle.

Onu Görmeyen mürşit olamaz,
Perdeler yanına varamaz,
Dervişlerin halini bilemez, 
Ahiretim mamur eyle.

Gördüm seni mest eyledin,
Aşıklara dost eyledin,
Bazı bazı hasta eyledin,
Ahiretim mamur eyle.

Semalarda uçurdun,
Sıratlardan geçirdin,
Karadan ağı seçtirdin,
Ahiretim mamur eyle.

Her mahalde gördüm seni,
Hızarlara verdin beni,
Şükür Dosta bildirdin beni,
Ahiretim mamur eyle.

Fehmi Sana ayan olur,
Mevlam muradını verir,
Dervişlere faydan olur,
Ahiretim mamur eyle.